Album ảnh Diễn đàn "Doanh nghiệp, doanh nhân đối với phong trào Khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới"

Thời gian: 8h00 - 12h00 ngày 30/10/2017
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
 Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương
 Đơn vị phối hợp: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI)
 Điều phối: PGS. TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (#BCSI)


Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Đối tác
Trở lại đầu trang