Diễn đàn "Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam 2017"

Thời gian: 8h - 12h am, ngày 25.05.2017

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Seasons, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Đối tác
Trở lại đầu trang