Diễn đàn "Phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017"

Thời gian:  8:30-12:00, 22/06/2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì:

- TS. Võ Trí Thành - Chuyên gia Kinh tế


Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Đối tác
Trở lại đầu trang