Hội thảo "Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và Phát triển kinh tế tư nhân"

Thời gian: từ 13.30 - 17h ngày 30.05.2017

Địa điểm: Hội trường VIP - Trung tâm hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Điều phối chương trình: PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

Cùng các chuyên gia:

- TS Đặng Đức Long - Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương

- TS Phạm Minh Điển - Phó vụ trưởng Vụ kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương 

- PGS. TS Hồ Sỹ Hùng - Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoach và Đầu tư

- PGS. TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó GĐ Đại học Quốc gia Hà Nội

 


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Đối tác
Trở lại đầu trang