Lượt xem: 283

Một Việt Nam rất "Việt Nam"


Thông tin tài liệu

Một Việt Nam rất "Việt Nam"

Giới thiệu:

Bài phát biểu của Bà Nguyễn Thị Bích Chung - Phó Giám đốc Nghiên cứu định tính Kantar (Insights Division) sáng ngày 05/11/2020 tại Diễn đàn “Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020 - 2030”.

Trở lại đầu trang