Lượt xem: 499

Tài sản trí tuệ trong chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp


Thông tin tài liệu

Tài sản trí tuệ trong chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp

Giới thiệu:

Bài phát biểu của PGS. Nguyễn Quốc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), Bộ môn Quản trị Thương hiệu Trường Đại học Thương mại tại Hội thảo: "CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt" sáng ngày 01/07/2020.

Trở lại đầu trang