Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vì sao khách hàng mới không quay lại?
Theo Barry Moltz, một chuyên gia về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ, khách hàng mới thường không trở lại vì những lý do sau đây.
Trở lại đầu trang