Tài liệu Diễn đàn: Đầu tư tiếp thị và bán lẻ Việt Nam
  • Bà Lê Việt Nga - Phát triển thị trường bán lẻ trong nước gắn với phát triển bền vững
  • Bà Đặng Thúy Hà - Khuynh hướng bán lẻ trên thế giới và Việt Nam
  • Bà Lưu Bảo Vân - Giải pháp nghiên cứu ứng dụng công nghệ hướng đến tối ưu hóa đầu tư và vận hành cho các nhà bán lẻ
  • Ông Nguyễn Tiến Vượng - Kinh nghiệm đầu tư cho tiếp thị và bán lẻ
  • Ông Trần Trọng Tuyến - Công nghệ thay đổi thị trường bán lẻ
  • Ông Sasamori, Hiroaki - Đầu tư nước ngoài vào thị trường bán lẻ Việt Nam
Trở lại đầu trang