Tài liệu Diễn đàn "Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2018"
  • 1. Đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2018
  • 2. Cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp
  • 3. Môi trường kinh doanh 2018-Khởi sắc nhưng không chủ quan
  • 4. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam theo nghiên cứu GEM
  • 5. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam
  • 6. Thực trạng khởi nghiệp sáng tạo và chính sách hỗ trợ tại Việt Nam
Đối tác
Trở lại đầu trang