Tài liệu Hội nghị Doanh nghiệp số 2017 - "Kỷ nguyên Số và Quốc gia khởi nghiệp"
  • 1. CN#4.0 & QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP
  • 2. Xu hướng ứng dụng kỹ thuật số trong quản trị Doanh nghiệp tại Việt Nam
  • 3. TIÊU DÙNG SỐ THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SỐ TRONG DOANH NGHIỆP
  • 4. Making the Leap to the next
  • 5. Unified Communications in Digital Enterprise
  • 6. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÍ VÀ KHAI THÁC
Đối tác
Trở lại đầu trang