Tài liệu Hội thảo "Chống hàng giả hàng nhái và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ"
  • 1. Thực trạng hàng giả, hàng nhái, nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay và một số biện pháp quản lý nhà nước đối với quyền sở hữu trí tuệ
  • 2. Hàng giả và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • 3. Chống hàng giả -Từ tư duy đến hành động
  • 4. Thực trạng thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
  • 5. Giới thiệu hệ thống Pháp luật - Quản lý - Thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam
  • 6. Khó khăn trong việc quản lý bản quyền âm nhạc, vai trò của công cụ đo đếm tần suất phát nhạc
Đối tác
Trở lại đầu trang