Tài liệu hội thảo "Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và Phát triển kinh tế tư nhân" - Phần 3
  • 10. để phong trào khởi nghiệp thành công, phát triển doanh nghiệp bền vững
  • 11. Để nâng cao hiệu quả cổ phần hóa DNNN
  • 12. bàn thêm về quản lý vốn nhà nước tại các DNNN
  • 13. Để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đi vào thực chất hơn
  • 14. CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM 2017 –ĐIỂM NGHẼN VÀ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
Đối tác
Trở lại đầu trang