Tài liệu Hội thảo: Đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Việt Nam
  • TS Võ Trí Thành, BCSI -Cạnh tranh và phát triển trong một thế giới đổi thay
  • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nghề nghiệp tài chính, kế toán-kiểm toán
  • Triết lý Toyota và Ứng dụng sáng tạo trong cung ứng hàng hóa: Kinh nghiệm của công ty Toyota Việt Nam
  • Ứng dụng công nghệ Blockchain trong Hóa đơn điện tử
  • Generation next: managing talent in small and medium sized practices
  • Các nhân tố tác động tới kết quả hoạt động đổi mới trong các doanh nghiệp phát điện Việt Nam
Đối tác
Trở lại đầu trang