Tài liệu hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua phát triển thương hiệu" - Phần 1
  • 1. Thương hiệu Doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh Quốc gia
  • 2. Thương hiệu nội địa-bạn đã sẵn sàng cho tương lai
  • 3.1 Phát triển thương hiệu Đại học Anh -TS. Declan Bannon
  • 3.2 Branding Development -British University Vietnam Dr. Bannon
Đối tác
Trở lại đầu trang