Diễn đàn: Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019

Diễn đàn: Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức “Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019”. Diễn đàn đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại, các nhà nghiên cứu kinh tế, các cơ quan quản lý trung ương và địa phương trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, bàn về giải pháp xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy xuất khẩu hiệu quả.


Diễn đàn tập trung vào các nội dung như: Xu hướng thị trường thế giới và các vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý nhằm triển khai hiệu quả hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu hiện nay. Tại diễn đàn các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả hợp tác xúc tiến xuất khẩu giữa Tổ chức Hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan (CBI) và Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) Việt Nam, định hướng xúc tiến xuất khẩu phát triển thị trường châu Âu trong thời gian tới.

Xem thêm thông tin chi tiết về diễn đàn tại:

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/932082/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-nam-2019.html

https://baodautu.vn/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019-sap-dien-ra-tai-ha-noi-d97069.html

https://baovemoitruong.org.vn/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019/

http://tbdn.com.vn/Dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-Viet-Nam-2019_n48757.html

https://vietnamhoinhap.vn/article/can-doi-moi-de-nang-cao-hieu-qua-xuc-tien-xuat-khau---n-18802

http://vovworld.vn/vi-VN/kinh-te/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019-tiep-can-moi-trong-hoat-dong-xuc-tien-xuat-khau-740392.vov

https://nhadautu.vn/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019-tag54382/

http://thoibaonganhang.vn/vi-the-san-pham-viet-nam-dang-dan-duoc-khang-dinh-86837.html

https://congluan.vn/xuc-tien-xuat-khau-can-su-chuyen-bien-ve-tu-duy-va-hanh-dong-cua-doanh-nghiep-viet-post60124.html

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/doi-tac-la-van-de-co-ban-nhat-trong-xuc-tien-xuat-khau-61826.htm

http://www.dangcongsan.vn/kinh-te/chu-dong-thich-ung-doi-moi-sang-tao-de-nang-cao-nang-luc-xuc-tien-xuat-khau-519122.html

http://tuyengiao.vn/kinh-te/can-thay-doi-can-ban-nhan-thuc-ve-xuc-tien-thuong-mai-theo-huong-thiet-thuc-va-hieu-qua-hon-120505

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-xuc-tien-thuong-mai.html

https://www.thesaigontimes.vn/286348/nang-cao-hieu-qua-xuc-tien-xuat-khau-cua-doanh-nghiep.html

https://www.tin247.com/dien_dan_xuc_tien_xuat_khau_viet_nam_nam_2019-3-25677535.html

https://baodautu.vn/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019-sap-dien-ra-tai-ha-noi-d97069.html

http://thitruongdautu.vn/dien-dan-xuc-tien-xuat-khau-viet-nam-2019-sap-dien-ra-tai-ha-noi/

https://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/doanh-nghiep-viet-tang-co-hoi-xuat-khau-qua-kenh-amazon-263171.html

https://congthuong.vn/xuc-tien-thuong-mai-cong-cu-huu-hieu-thuc-day-xuat-khau-ben-vung-118301.html

http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/100-13838-uu-tien-xuc-tien-thuong-mai-cho-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua.html

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2493967

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2019-04-12/xuat-khau-viet-co-xu-huong-tang-truong-manh-ve-chat-70063.aspx

http://news4.vnay.com.vn/v1/share_article/26737710/56a82e43406fb3631f68d15188578400d83f90ee.html?shared_uid=13694540&utm_campaign=client_share&share=MzE2ODA5NDY=&utm_medium=main_android&utm_source=facebook

Đối tác
Trở lại đầu trang