Bộ y tế mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y khoa

Bộ y tế mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y khoa

 

Từ năm 2010 đến 2016, tổng vốn ODA mà các tổ chức quốc tế dành cho các chương trình, dự án ý tế đạt 1,52 tỷ đô la, trong đó vốn không hoàn lại chiếm 28,4%, còn lại là vốn vay.


Sáng 7-12, Bộ Y tế ông Nguyễn Đình Anh (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến kinh tế Busan, Hàn Quốc và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE).

ongdinhanh-1544195372054153413847.jpg

Trong thời gian qua, công tác hợp tác quốc tế đã có nhiều chuyển biến và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Y tế Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh những hỗ trợ quý báu về mặt kinh phí cho các chương trình, dự án y tế của Việt Nam, công tác hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cũng như y tế.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, công tác Hợp tác quốc tế đã có nhiều chuyển biến và đóng góp tích cực cho sự phát triển gành, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Y tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Các nguồn vốn viện trợ lớn từ cộng đồng quốc tế đã được vận động và đầu tư hiệu quả cho lĩnh vực y tế. Từ năm 2010 đến 2016, tổng vốn ODA mà các tổ chức quốc tế dành cho các chương trình, dự án y tế đạt 1,52 tỷ USD, trong đó vốn không hoàn lại chiếm 28,4%.

Trong những năm gần đây, hỗ trợ của các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài cho Việt Nam khoảng 300 triệu đô la Mỹ, trong đó lĩnh vực y tế chiếm khoảng 30%. Những hỗ trợ này tập trung vào thực hiện các mục tiêu ưu tiên của Ngành như: tăng cường y tế cơ sở, đổi mới đào tạo y khoa, phòng chống dịch bệnh, tăng cường chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất hệ thống khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Việt Nam cũng đã cử hàng nghìn lượt cán bộ đã được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm dài hạn, ngắn hạn ở nước ngoài. Các chuyên gia nước ngoài cũng đã sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là hỗ trợ việc xây dựng các chính sách quan trọng cho Việt Nam.

Cùng với sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong 5 năm qua, hàng chục bệnh viện đã được xây mới và nâng cấp, tăng số giường bệnh trên 1 vạn dân từ 21,5 lên 24 giường bệnh, góp phần giảm quá tải bệnh viện. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng cao qua các năm và đến nay đã đạt 87%.

Trong ngành y tế, dấu ấn về công tác hợp tác quốc tế được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như: ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh, phòng chống dịch bệnh, làm chủ được các kỹ thuật tiên tiến hiện đại trên thế giới như ghép tạng, thụ tinh nhân tạo, ứng dụng tế bào gốc. Trình độ cán bộ y tế được tăng cường và đẩy mạnh ngang tầm thế giới.

Đối tác
Trở lại đầu trang