7 lần sửa đổi, Nghị định Quản lý xe công nghệ vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra

7 lần sửa đổi, Nghị định Quản lý xe công nghệ vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP về kinh doanh vận tải vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số nội dung trọng yếu.


Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chủ trì buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh vận tải bằng ô tô (Nghị định 86) cùng các lãnh đạo Bộ Giao thông, Tài chính, Công thương, Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan. Sau khi nghe Bộ Giao thông báo cáo tình hình xây dựng, trình dự thảo Nghị định 86 lần thứ 7, Phó thủ tướng kết luận, nội dung dự thảo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, một số nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, điển hình Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao dịch điện tử…

e-oma1fo0kwhfMvC15JgsMWDihwTZsp7X5yFFqxWpRjRWV9MYMZJCJVriTkyQMsLBfm6FE1kna45COI7ZkPucBNZuNKfxPFPonvVPC1531d3RCHMMNkyTGMkk27lmeerKS9I1Fdb

Nghị định 86 đã gây ra nhiều tranh cãi trong ngành vận tải.

Đây là dự thảo nghị định giúp quản lý các loại hình kinh doanh vận tải, đặc biệt là quản lý Grab, VATO, FastGo hay Go-Viet... Ngoài ra cũng ảnh hưởng đến hàng trăm doanh nghiệp taxi trên cả nước.

"Để đảm bảo tính khả thi khi nghị định được ban hành, yêu cầu Bộ Giao thông tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát kỹ nội dung dự thảo trên tinh thần phù hợp với các luật có liên quan", ông Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

Ông nhấn mạnh việc rà soát phải trên tinh thần phù hợp với các luật có liên quan, nhất là Luật Giao thông Đường bộ, Luật Giao dịch điện tử, Luật Hợp tác xã… Đồng thời bảo đảm các nguyên tắc phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân, cũng như bảo đảm vai trò quản lý của nhà nước; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Đồng thời, phải bảo đảm các nguyên tắc: phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân, cũng như bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước; trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông; văn minh đô thị; minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh; tuyệt đối không để xảy ra kẽ hở pháp lý, làm phát sinh lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách và thực thi pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải; khuyến khích các thành phần kinh tế, các loại hình kinh doanh vận tải ứng dụng khoa học công nghệ; loại bỏ các nội dung gây cản trở tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật hoặc có thể làm triệt tiêu các mô hình đổi mới sáng tạo.

Riêng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (kể cả người lái xe), Bộ GTVT nghiên cứu kỹ 2 phương án đã được các thành viên Chính phủ biểu quyết. Đó là xe taxi và xe hợp đồng.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT cần nghiên cứu ý kiến của bộ trưởng các Bộ Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ. Từ đó đề xuất thêm phương án phù hợp trên tinh thần bảo đảm các nguyên tắc nêu trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/4.

Trong dự thảo lần thứ 7 được Bộ GTVT đã trình Chính phủ, bộ này tiếp tục khẳng định việc sẽ quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ có ứng dụng phần mềm như đối với taxi. Nghĩa là những loại hình xe 4 bánh của Grab, VATO, FastGo… sẽ bị coi là taxi.

Bộ GTVT cho rằng như vậy sẽ tạo công bằng, bình đẳng hơn về điều kiện kinh doanh vận tải và giải quyết được vấn đề kiến nghị mà các Hiệp hội taxi đề xuất.

Trở lại đầu trang