Thực phẩm Hữu Nghị sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu để trả nợ

Thực phẩm Hữu Nghị sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu để trả nợ

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food - Mã: HNF) thông báo về việc sẽ chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành thêm sẽ tăng lên 300 tỷ đồng.


Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food, HNF) vừa thông qua phương án chào bán 10 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1. Giá thực hiện là 10.000 đồng/cp, thị giá HNF trên thị trường đi ngang tại vùng 34.200 đồng/cp.

Theo đó, ngày 26/2 sắp tới là ngày chốt danh sách cổ đông cho đợt chào bán. Thời gian nhận đăng kí mua và nộp tiền là từ 6/3 đến 26/3. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trên từ 6/3 đến 20/3.

Ước tính, Hữu Nghị Food sẽ thu được 100 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Tổng vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành thêm sẽ tăng lên 300 tỷ đồng từ mức 200 tỷ đồng hiện tại. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để chi trả nợ công ngắn hạn và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Về HNF, Công ty là một trong những thương hiệu lớn của ngành bánh kẹo trong nước. Công ty vốn là công ty con của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Năm 2017, Vinataba đã thoái toàn bộ vốn tại Hữu Nghị cũng như Bánh kẹo Hải Hà. Hải Hà sau đó đã được nhóm cổ đông liên quan đến Mesa Group mua lại.

Vào tháng 8/2019, DNA Holding công bố đã mua xong 2,54 triệu cổ phiếu HNF của Thực phẩm Hữu nghị, giao dịch được thực hiện vào ngày 6/8/2019. Theo đó, DNA Holding nâng tỷ lệ sở hữu tại Thực phẩm Hữu Nghị từ 40,7% lên 54,2%, chính thức trở thành công ty mẹ với 10,2 triệu cổ phiếu.

Về kinh doanh, quý cuối năm 2019 nhờ khoản lãi thanh lý tài sản khiến lợi nhuận sau thuế Công ty tăng đột biến, từ mức 695 triệu lên hơn 20 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm, HNF ghi nhận doanh thu 1.856 tỷ, tăng nhẹ so với năm 2018 và chưa hoàn thành chỉ tiêu; LNST đi ngang tại mức 41 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019, tổng nợ phải trả của Hữu Nghị Food là 1.069 tỷ đồng, tăng thêm 31% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 513 tỷ đồng, tăng 64%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn 289 tỷ đồng, giảm 4%.

Tổng tài sản của Hữu Nghị Food tăng 33% so với đầu kì, lên 1.427 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng thêm 274 tỷ đồng lên 492 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng thêm 57 tỷ đồng lên 124 tỉ đồng.

Tổng kết năm 2019, Hữu Nghị Food ghi nhận 1.717 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với kết quả năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, xấp xỉ với kết quả thực hiện năm trước.

Trở lại đầu trang