Album ảnh: Diễn đàn Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới

Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ KH&ĐT) tổ chức sáng 30/3, nhằm tạo nên một sự kết nối, chia sẻ tầm nhìn và nhận diện bức tranh thị trường vốn trong kỷ nguyên mới.


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Data are updating...
Trở lại đầu trang