<a href="/tin-tuc/quan-tri" title="Quản trị" rel="dofollow">Quản trị</a>
Xây dựng thương hiệu gắn bó với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là truyền thông nội bộ đang là vấn đề quan trọng và được sự quan tâm của các tổ chức có định hướng phát triển bền vững. Nhằm tổ chức một diễn đàn đa chiều về văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển thương hiệu, Báo Văn hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và ...
> View More

Bài học cho doanh nghiệp giữa khủng hoảng mùa Covid-19
Bài học cho doanh nghiệp giữa khủng hoảng mùa Covid-19
Bob Chapman được coi là một huyền thoại trong giới lãnh đạo với tinh thần hết mình vì nhân viên. Những bài học của ông vẫn còn giá trị cho đến tận ngày nay, khi dịch Covid-19 bùng phát khiến cả nền ...
Trở lại đầu trang