Kinh tế sức khỏe
 Từ năm 2010 đến 2016, tổng vốn ODA mà các tổ chức quốc tế dành cho các chương ...
Sáng 7-12, Bộ Y tế ông Nguyễn Đình Anh (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến kinh tế Busan, Hàn Quốc và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE).Trong thời gian qua, công tác hợp tác quốc tế đã có nhiều ...
> View More

Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc y học cổ truyền
Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc y học cổ truyền
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, việc bảo tồn, phát huy giá trị của y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được Bộ Y tế ...
Đối tác
Trở lại đầu trang