Công nghệ
Theo góc độ của xu thế kinh tế chia sẻ và nền tảng, nhiều chuyên gia cho rằng, ...
Gần đây, tranh cãi về nền tảng, xu hướng kinh tế chia sẻ trở nên rất nóng hổi trong lĩnh vực dịch vụ vận tải. Từ góc nhìn cởi mở theo xu thế kinh tế chia sẻ và nền tảng, nhiều chuyên gia khẳng định, bản chất của mô hình kinh tế nền tảng thời 4.0 có tính chất “sàn” rất rõ ràng trong Nghị định 52/2013/NĐ-CP về phát triển, quản lý và ứng dụng thương ...
> View More

Đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh
Đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh
Nhiều doanh nghiệp (DN) đã nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng một loạt tiện ích mới, áp dụng công nghệ thời 4.0 nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. Vì thế, xu thế phát triển phần mềm, ...
Blockchain cần hành lang pháp lý rõ ràng
Blockchain cần hành lang pháp lý rõ ràng
Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý rõ ràng để hỗ trợ và thúc đẩy công nghệ Blockchain phát triển, làm tiền đề thuận lợi cho các ứng dụng trên nền công nghệ mới đi vào đời sống kinh tế.
Cách mạng công nghệ 4.0: cơ hội cho Việt Nam phát triển
Cách mạng công nghệ 4.0: cơ hội cho Việt Nam phát triển
“Với sự phát triển của khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0 dự đoán sẽ chuyển hóa toàn bộ thế giới thực của chúng ta sang thế giới số, thay đổi cách tiếp cận của con người ở tất cả các lĩnh ...
Đối tác
Trở lại đầu trang