Đào tạo
Thương hiệu có vai trò quan trọng trong sự phát triển của 1 doanh nghiệp. Sở dĩ ...
1. Mục tiêu khóa học :Hiểu rõ hơn về con đường phát triển của thương hiệu. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu hiệu quả Nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu. Thực hiện tốt các chiến lược truyền thông online để quảng bá thương hiệu. Kỹ năng nhận diện chuẩn tên thương hiệu, Sologan, thiết kế danh thiếp, phong bì, tiêu đề thư,…2. Đối ...
> Xem chi tiết

Startup Branding - Khởi đầu thương hiệu
Startup Branding - Khởi đầu thương hiệu
Thương hiệu có vai trò quan trọng trong sự phát triển của 1 doanh nghiệp. Sở dĩ thương hiệu là hình ảnh của sản phẩm, của doanh nghiệp; đồng thời, uy tín của doanh nghiệp được củng cố thông qua uy ...
Đối tác
Trở lại đầu trang