Đào tạo
Sáng 12/10/2018, Trường Đại học Điện lực (EPU) phối hợp với Viện Nghiên ...
Hội thảo với sự tham gia của TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh; TS. Trần Khánh Lâm - đại diện VACPA; Ông Nguyễn Đạt Minh - đại diện TOYOTA Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Hoàng - đại diện Công ty CP Misa; Bà Lê Thị Hậu - đại diện ACCA; PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện ...
> View More

Đối tác
Trở lại đầu trang