Đào tạo
CEO là vị trí mang tính “chìa khóa” để tạo nên sự khoa học, đồng bộ cho mọi công đoạn và hoạt động của công ty. Tuy nhiên để có thể điều hành được doanh nghiệp của mình thì các CEO cần có kiến thức chuyên môn đủ rộng để có thể bao quát hết các hoạt động trong doanh nghiệp mình từ đó đưa ra được những đánh giá trong công việc của các bộ phận là ...
> View More

Đối tác
Trở lại đầu trang