<a href="/tin-tuc/kinh-doanh" title="Kinh doanh" rel="dofollow">Kinh doanh</a>
Nhằm nâng cao nhận thức cho xã hội về sở hữu trí tuệ, cũng như hỗ trợ doanh ...
Nhằm nâng cao nhận thức cho xã hội về sở hữu trí tuệ, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp thực thi có hiệu quả các cam kết về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với quốc tế, sáng ngày 29/12, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Khai thác Quyền sở hữu trí tuệ (IPTA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh ...
> View More

'2020 Việt Nam thiếu khoảng 500.000 chuyên gia dữ liệu'
'2020 Việt Nam thiếu khoảng 500.000 chuyên gia dữ liệu'
Sáng 5-11, diễn đàn “Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020-2030” do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) phối hợp tổ chức tại Hà ...
Trở lại đầu trang