<a href="/su-kien" title="Sự kiện" rel="dofollow">Sự kiện</a>
Sáng 20/12, UBND TP HCM tổ chức hội thảo “Phát triển thương hiệu sản phẩm, ...
Tại hội thảo, Giám đốc Sở Công thương TP Phạm Thành Kiên cho rằng: Trong quá trình hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới thông qua các Hiệp định thương mại song phương và đa phương, kinh tế Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng không còn phụ thuộc vào thị trường cụ thể nào và thị trường nội địa cũng không còn là “sân chơi” ưu thế của riêng DN ...
> View More

Tổng kết Hội nghị Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam
Tổng kết Hội nghị Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam
Nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững thị trường tiêu dùng tại Việt Nam; phát huy năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối ...
Khai thác phát triển liên kết vùng cho doanh nghiệp
Khai thác phát triển liên kết vùng cho doanh nghiệp
Nhằm đánh giá vai trò, vị trí cũng như nhận diện các cơ hội, thách thức và đưa ra các giải pháp về phát triển kinh tế, thương mại của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Vùng KTTĐBB), Bộ Công thương đã ...
Trở lại đầu trang