<a href="/tin-tuc/thuong-hieu" title="Thương hiệu" rel="dofollow">Thương hiệu</a>
Việc KEB Hana Bank (Hàn Quốc) trở thành cổ đông chiến lược của BIDV, đã trở ...
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức công bố cổ đông chiến lược KEB Hana Bank (Hàn Quốc).Thông tin tại buổi lễ tối 11/11 cho biết: Mùa Xuân năm 2017 hai bên đã có cuộc gặp đầu tiên tại Seoul Hàn Quốc, sau đó ký thoả thuận hợp tác vào tháng 4/2017 và tháng 8/2017 ký thoả thuận không ràng buộc làm cơ sở cho việc đàm phán ...
> View More

Tổng kết Hội nghị Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam
Tổng kết Hội nghị Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam
Nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững thị trường tiêu dùng tại Việt Nam; phát huy năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối ...
Trở lại đầu trang