<a href="/tin-tuc/thuong-hieu" title="Thương hiệu" rel="dofollow">Thương hiệu</a>
Công ty dịch vụ đặt xe trực tuyến Uber ngày 10/8 (giờ địa phương) đã đưa ra ...
Theo Uber, cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế hiện nay do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến mọi người đều có nhu cầu tìm được việc làm có chất lượng tốt, việc làm theo sở thích; có thể làm việc theo cách mà họ mong muốn; và được tiếp cận với hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội.Giám đốc điều hành (CEO) Uber, Dara Khosrowshahi, cho rằng hệ ...
> View More

Vietnam Airlines thay Chủ tịch HĐQT
Vietnam Airlines thay Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Ngọc Minh rời ghế Chủ tịch Vietnam Airlines vì đến tuổi về hưu, Phó Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Hòa làm Chủ tịch thay thế.
Trở lại đầu trang