<a href="/tin-tuc/chien-luoc-canh-tranh" title="Chiến lược - Cạnh tranh" rel="dofollow">Chiến lược - Cạnh tranh</a>
TS. Võ Trí Thành - chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ...
Thưa ông, nhiều đánh giá cho rằng, bên cạnh những thành tựu mà hội nhập đem lại nền kinh tế, Việt Nam cũng đối diện với không ít thách thức. Từ góc độ nghiên cứu, ông có thể phân tích rõ hơn vấn đề này?Với nền kinh tế hội nhập như Việt Nam, bên cạnh lợi ích mà các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đem lại, Việt Nam cũng gặp không ít thách thức. Thứ ...
> View More

Chính sách hỗ trợ nên hướng vào đâu?
Chính sách hỗ trợ nên hướng vào đâu?
Theo các chuyên gia, khó khăn lớn nhất đối với nền kinh tế lúc này là sức chịu đựng của doanh nghiệp. Bởi vậy rất cần thêm các chính sách hỗ trợ, song phải có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt phải ...
Song hành phục hồi kinh tế và cải cách thể chế
Song hành phục hồi kinh tế và cải cách thể chế
Vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế vừa cải cách thể chế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ giúp kinh tế Việt Nam phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, ngay cả khi kinh tế thế ...
Văn hóa là gốc của công tác chuyển đổi số
Văn hóa là gốc của công tác chuyển đổi số
Đây là ý kiến của TS Võ Trí Thành tại buổi tọa đàm “Kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ năm 2021, cập nhật quý 1, dự báo quý 2 và đánh giá tác động đến sản xuất kinh doanh của Petrovietnam”.
Trở lại đầu trang