<a href="/tin-tuc/chien-luoc-canh-tranh" title="Chiến lược - Cạnh tranh" rel="dofollow">Chiến lược - Cạnh tranh</a>
Động thái mới đây, hàng loạt lãnh đạo và người nội bộ Đầu tư Thế giới Di động ...
Trong đó, Tổng Giám đốc Trần Kinh Doanh đăng ký khối lượng nhiều nhất với 720.000 cổ phiếu, dự nâng số lượng nắm giữ lên 4,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1% vốn.Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 500.000 cổ phiếu; nếu giao dịch thành công sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 2,7%, tương đương 12,3 triệu cổ phiếu.Tổng khối lượng các lãnh đạo và người nội bộ ...
> View More

MWG loay hoay ứng phó với dịch Covid-19
MWG loay hoay ứng phó với dịch Covid-19
Động thái mới đây, hàng loạt lãnh đạo và người nội bộ Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) tiếp tục đăng ký mua vào cổ phiếu trong bối cảnh thị giá giảm sâu trước áp lực dịch COVID-19.
Trở lại đầu trang