SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch Hội đồng Viện

TS. Võ Trí Thành

Viện trưởng

Nguyễn Mạnh Hà

Phó Viện trưởng

 
 

 

 

 

            Đặng Hoàng Long

            Phó Viện trưởng

 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN

 

 

 Tải Hồ sơ năng lực đầy đủ: HỒ SƠ NĂNG LỰC BCSI