Album ảnh Hội nghị "Doanh nghiệp thực hiện An sinh xã hội và tăng trưởng xanh"

HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN ANH SINH XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Thời gian: 22 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị thực hiện: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Đơn vị phối hợp: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

*****


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang