Album ảnh Hội thảo "Chống hàng giả hàng nhái và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ"

HỘI THẢO "CHỐNG HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ"

Thời gian: 06/06/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ khai thác quyền sở hữu trí tuệ (IPTA)

Đơn vị phối hợp: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (#BCSI)

Điều phối chương trình: TS. Võ Trí Thành - Viện trường BCSI

Đại biểu:
- Ông Lê Ninh Giang: Phó Giám đốc IPTA
- Ông Nguyễn Phương Minh - Phó phòng Thực thi giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phó Chủ tịch, Tổng thư ký - Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam
- PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh - Trưởng Ban cố vấn BCSI
- Ông Nguyễn Vũ Quân - Công ty TNHH Tầm nhìn và liên danh - Hội Sở hữu trí tuệ VN
- Ông Tuấn An - Trưởng phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH, TT&DL


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang