Lượt xem: 529

Cam kết EVFTA - CPTPP về Sở hữu trí tuệ: Hàm ý cho các Doanh nghiệp


Thông tin tài liệu

Cam kết EVFTA - CPTPP về Sở hữu trí tuệ: Hàm ý cho các Doanh nghiệp

Giới thiệu:

Bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hội thảo: "CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt" sáng ngày 01/07/2020.

Trở lại đầu trang