Lượt xem: 432

Hiệp định CPTPP & EVFTA: Hiện thực hóa kỳ vọng


Thông tin tài liệu

Hiệp định CPTPP & EVFTA: Hiện thực hóa kỳ vọng

Giới thiệu:

Bài phát biểu của ông Ngô Chung Khanh - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công thương tại Hội thảo: "CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt" sáng ngày 01/07/2020.

Trở lại đầu trang