Lượt xem: 429

Sở hữu trí tuệ với các Startup Việt


Thông tin tài liệu

Sở hữu trí tuệ với các Startup Việt

Giới thiệu:

Bài phát biểu của ông Trịnh Minh Giang - Chủ tịch VMCG, Sáng lập Strategy Academy tại Hội thảo: "CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt" sáng ngày 01/07/2020.

Trở lại đầu trang