Lượt xem: 391

Tương lai số của ngành bán lẻ trước xu hướng tiêu dùng online


Thông tin tài liệu

Tương lai số của ngành bán lẻ trước xu hướng tiêu dùng online

Giới thiệu:

Tương lai số của ngành bán lẻ trước xu hướng tiêu dùng online do TS. Đinh Thị Mỹ Loan – Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam trình bày.

Trở lại đầu trang