Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Tìm theo từ khóa:

khai+thác

Bài viết
"Tài sản trí tuệ hiện nay hầu hết mới được bảo vệ mà ít được khai thác"
PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh- Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, tài sản trí tuệ là tài sản lớn ...
Trở lại đầu trang