Các thách thức về môi trường và thị trường hóa trong chuyển dịch cơ cấu năng lượng ở Việt Nam

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Hà Đăng Sơn - Phó Giám đốc Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (USAID V-LEEP) về vấn đề "Các thách thức về môi trường và thị trường hóa trong chuyển dịch cơ cấu năng lượng ở Việt Nam" tại Diễn đàn An ninh năng lượng cho Phát triển bền vững được tổ chức sáng ngày 22/12/2020 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang