Mô hình kinh doanh trong môi trường kinh doanh mới

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Đàm Nhân Đức - Giám đốc Nghiên cứu Phát triển, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) về vấn đề "Mô hình kinh doanh trong môi trường kinh doanh mớitại Diễn đàn Tương lai chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam được tổ chức sáng ngày 25/03/2021 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang