Phát triển hạ tầng điện lực theo hướng bền vững

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công thương về vấn đề "Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững" tại Diễn đàn An ninh năng lượng cho Phát triển bền vững được tổ chức sáng ngày 22/12/2020 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang