Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Trụ cột của an ninh năng lượng và Phát triển bền vững quốc gia

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Hoàng Văn Tâm - Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công thương về vấn đề "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Trụ cột của an ninh năng lượng và Phát triển bền vững quốc gia" tại Diễn đàn An ninh năng lượng cho Phát triển bền vững được tổ chức sáng ngày 22/12/2020 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang