Tài liệu: Hội nghị Doanh nghiệp Xã hội và phát triển bền vững.
  • Tổng quan chính sách và thực trạng phát triển doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam: Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.
  • Vai trò của doanh nghiệp xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia: Góc nhìn quốc tế: Bà Catherine Phương - Trợ lý Giám đốc quốc gia Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP)
  • Doanh nghiệp xã hội và cơ hội việc làm, sinh kế cho những người yếu thế: Ông Nguyễn Ngọc Toản - Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  • Tiếp thị và truyền thông gắn với thực hiện trách nhiệm xã hội: Bà Lê Minh Trang - Quản lý Cấp cao Khu vực miền Bắc của Nielsen Việt Nam.
Trở lại đầu trang