Tài liệu Hội nghị: Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam
  • Từ thấu hiểu khách hàng đến nỗ lực định vị thương hiệu
  • Định hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Một số giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử ở Việt Nam
  • Xu hướng tiêu dùng biết "tiêu" nhưng... vẫn "dùng"
  • Xu hướng tiêu dùng trong tương lai tại Châu Á và Việt Nam
  • Khám phá người tiêu dùng thế hệ Z
  • Xu hướng đầu tư và tiêu dùng nông sản sạch - Truy xuất nguồn gốc
  • Giới trẻ và thanh toán không dùng tiền mặt
Trở lại đầu trang