Tài liệu Hội nghị: Ổn định kinh tế và cạnh tranh doanh nghiệp
  • Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hệ thống tài chính Việt Nam. Thực trạng và những vấn đề đặt ra - TS. Hà Huy Tuấn – Phó chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia
  • Giải pháp tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay - TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế
  • Hành lang pháp lý ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh - Trung tướng, PGS.TS. Đường Minh Hưng – Cục trưởng Cục An ninh kinh tế
  • Chuyển đổi số và các nền tảng toàn cầu thay đổi thị trường và khuynh hướng tiêu dùng - Bà Lại Việt Anh – Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và kinh tế số
  • Chuyển đổi số và các nền tảng toàn cầu thay đổi thị trường và khuynh hướng tiêu dùng - Ông Trịnh Minh Giang – Chủ tịch VMCG
  • Năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - TS. Lương Minh Huân – Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp
  • Vai trò quản trị trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp - Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương
Trở lại đầu trang