Ưu tiên nguồn vốn - Đảm bảo an ninh năng lượng

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Nguyễn Khoa Đức Anh - Phó Giám đốc khối KHDN, kiêm Giám đốc Trung tâm Giải pháp tài chính, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về vấn đề "Ưu tiên nguồn vốn - Đảm bảo an ninh năng lượng" tại Diễn đàn An ninh năng lượng cho Phát triển bền vững được tổ chức sáng ngày 22/12/2020 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang