- Các hoạt động nâng cao nhận diện thương hiệu

+ Lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp cho sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Lựa chọn đối tượng khách hàng cho sản phẩm.

- Cách thức xử lý khủng hoảng thương hiệu

+ Cách thức hành xử của doanh nghiệp trước tình huống khẩn cấp

+ Làm việc với truyền thông.

+ Định hướng luồng thông tin.

Kết quả hình ảnh cho tư vấn thương hiệu

 

- Nghiên cứu đánh giá thương hiệu

+ Giúp doanh nghiệp tìm được điểm khác biệt của mình so với đối thủ cạnh tranh.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu được cấu trúc của thương hiệu.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp về nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

- Tư vấn ra mắt thương hiệu mới

+ Doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Doanh nghiệp được tư vấn chiến lược khác biệt hóa, giúp thương hiệu tìm được điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

+ Doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu.

+ Doanh nghiệp định hướng được nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

+ Doanh nghiệp được cung cấp bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh.

- Tư vấn tái định vị thương hiệu

+ Doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Doanh nghiệp được tư vấn phân tích hiện trạng thương hiệu và định hướng chiến lược tái định vị thương hiệu.

+ Doanh nghiệp định hướng được nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

+ Doanh nghiệp được cung cấp bộ nhận diện thương hiệu mới hoàn chỉnh.

­- Tư vấn mở rộng thương hiệu

+ Giúp doanh nghiệp tìm được điểm khác biệt của mình so với đối thủ cạnh tranh.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu được cấu trúc thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được tư vấn cách thức mở rộng thương hiệu.

+ Giúp doanh nghiệp định hướng được nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

- Tư vấn truyền thông thương hiệu

+ Doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Doanh nghiệp được tư vấn phân tích đánh giá hiện trạng thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được tư vấn thiết lập chiến lược truyền thông thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được cung cấp các thiết kế ấn phẩm truyền thông thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được tư vấn đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông.

- Tư vấn chiến lược khác biệt hóa thương hiệu

+ Giúp doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Giúp doanh nghiệp tìm được điểm khác biệt của mình so với đối thủ cạnh tranh.

+ Tư vấn cách thức để doanh nghiệp phát huy và truyền thông được điểm khác biệt của mình.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu và xây dựng nền tảng thương hiệu.

 

Mọi chi tiết mở lớp xin liên hệ:

Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

Hotline: 024.62 9191 37

Di động : 0945301570

Email: info@bcsi.edu.vn

Website: www.bcsi.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 3, nhà C, nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Đối tác
Trở lại đầu trang