Gía điện tăng 8,36% từ ngày 20/3

Gía điện tăng 8,36% từ ngày 20/3

Bộ Công Thương tổ chức họp báo để thông tin thêm về việc tăng giá điện từ ngày 20/3. Mỗi kWh điện sẽ tăng gần 144 đồng, lên mức bình quân hơn 1.864 đồng.


Ts5HeLCz0qZOrpNPDKDGE4IGwP1ENSyMoxjnLxmVJNHzxYGIuGpVsHQjtZ4FjVW4nrssgwbGeyj3qGTM9Kxln9em_sSuYx-kfPfmmWaFklMfK_KedicChg65KSdyY-cTgrO_9eY_

Chiều 20/3, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thông tin thêm về việc tăng giá điện. Chủ trì họp báo là Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Nguyễn Anh Tuấn.

Theo phương án mà Bộ Công Thương đưa ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện ở mức 8,36%. Giá bán điện thương phẩm bình quân hiện tại là 1.720 đồng/kWh. Mỗi kWh điện sẽ tăng gần 144 đồng, lên mức bình quân 1.864,44 đồng.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng. Bậc 1 từ 0-50 kWh được tính giá 1.403 đồng/kWh. Bậc 2 được tính giá 1.459 đồng cho mức tiêu thụ 51-100 kWh. Bậc 3 giá bán là 1.590 đồng cho mức tiêu thụ 101-200 kWh.

Giá bậc 4 là 1.971 đồng cho 201-300 kWh; bậc 5 có giá 2.231 đồng cho 301-400 kWh; bậc 6 được tính 2.323 đồng cho 401 kWh trở lên.

4LSPcw-Jwn2D3xLFm3wa9g9y6rCNsTisU_8Nf_0feopuV0sqijSlEAYVSQIGm017m9A9AoemG-D-Rsgl2q7ZPHhJgfakgNjYz7nCZqCOe9P1SFTRniYCrBFHb8ncRrZ9-OhlLFVj

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, việc tăng giá điện 8,36% sẽ làm GDP giảm 0,22%, làm CPI tăng thêm 0,29%

Trước đó, lần tăng giá điện gần nhất là tháng 12/2017, với mức tăng 6,8%. Hiện tại, đại diện EVN cho biết đã xây dựng báo cáo đánh giá, tính toán giá chi phí để làm cơ sở tăng giá điện.

Gần 2 năm trước, ngày 30/11/2018, Bộ Công Thương đã công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của EVN. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là gần 291.278,46 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện).

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017. Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo này là 184,33 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết chi phí đầu vào cho sản xuất điện, trong đó có than đá, dầu tăng giá, nguồn khí cấp cho phát điện cũng đã đến giới hạn khai thác... Giá điện không được điều chỉnh đã gây khó khăn cho hiệu quả kinh doanh và hoạt động của ngành điện hiện nay và năm 2019.

Cuối giờ chiều nay, Bộ Công Thương cũng tổ chức cuộc họp báo để chính thức công bố tăng giá điện.

Trở lại đầu trang