Việt Nam xuất siêu 4 tỉ USD trong nửa đầu năm 2020

Việt Nam xuất siêu 4 tỉ USD trong nửa đầu năm 2020

Tháng 6 ước tính xuất siêu 500 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 4 tỉ USD. Con số này cao hơn so với cùng kì năm trước là xuất siêu 1,7 tỉ USD.


Năm 2017, Việt Nam xuất siêu 2,7 tỷ USD | Thời Báo Tài Chính

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2020 ước tính đạt 21 tỉ USD, tăng 9,5% so với tháng trước. 

Trong quí II/2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,98 tỉ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và giảm 8,3% so với quí I năm nay; có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 121,21 tỉ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,38 tỉ USD, tăng 11,7%, chiếm 34,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 6 ước tính đạt 20,5 tỉ USD, tăng 12,8% so với tháng trước. 

Trong quí II/2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 57,68 tỉ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 3% so với quí I năm nay; có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 69,9% tổng trị giá nhập khẩu. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 117,17 tỉ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu

Tháng 6 ước tính xuất siêu 500 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 4 tỉ USD. Con số này cao hơn so với cùng kì năm trước là xuất siêu 1,7 tỉ USD.

Trở lại đầu trang