FE Credit thay đổi sang mô hình công ty cổ phần

FE Credit thay đổi sang mô hình công ty cổ phần

Ngân hàng Nhà nước liên tiếp có các văn bản liên quan đến thay đổi tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - FE Credit.

Tags: FECredit , VPBank , cophan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản thay đổi quan trọng về Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).

Cụ thể, theo văn bản số 762/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý, NHNN chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của FE Credit từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần.

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm công bố thông tin chuyển đổi hình thức pháp lý và thực hiện thủ tục tiếp theo để đề nghị NHNN chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, theo văn bản số 763/NHNN-TTGSNH, NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của FE Credit từ 7.328 tỷ đồng lên 7.333 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ ngày 17/11/2019 đã được cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định của pháp luật. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn này, chấp thuận của NHNN hết hiệu lực pháp lý.

Tiền thân là khối tín dụng tiêu dùng trực thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), sau tròn 5 năm có mặt trên thị trường, FE Credit bắt đầu có chuyển động mới về hình thức pháp lý.

FE Credit với 100% vốn thuộc ngân hàng VPBank, đang là công ty tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất thị trường với tổng khối lượng giải ngân trong năm 2019 đạt 72,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018. Dư nợ cho vay đạt 60.594 tỷ đồng, tăng 13,75%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của FE Credit đạt 4.488 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018. ROAA và ROAE lần lượt là 5,5% và 34,8%. Trong những năm qua, FE Credit luôn được xem như "gà đẻ trứng vàng" của VPBank khi đóng góp tới 45-50% lợi nhuận cho nhà băng này.

FE Credit là mô hình phản ánh khẩu vị rủi ro cao đi cùng với lợi nhuận cao, đón đầu xu hướng bùng nổ của tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam những năm gần đây. Công ty tài chính này có đóng góp quan trọng, được xem là “con gà đẻ trứng vàng” cho VPBank giai đoạn vừa qua và hiện nay.

Lãnh đạo VPBank từng cho biết, với hiệu quả của FE Credit, ngân hàng mẹ chưa có nhu cầu bán lại hoặc gọi vốn nhà đầu tư ở mô hình này giai đoạn vừa qua.

Trong khi đó, một xu hướng nổi bật tại Việt Nam là một số ngân hàng thương mại thành lập, mua lại công ty tài chính tham gia phân khúc tín dụng tiêu dùng, rồi bán lại cổ phần chủ yếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Với FE Credit, việc chuyển đổi hình thức pháp lý thành công ty cổ phần là một chuyển động mới, trong khi phân khúc tín dụng tiêu dùng ngày một nhiều hơn sự cạnh tranh cùng khung khổ pháp lý gần đây có xu hướng siết lại quản lý.

Trở lại đầu trang