FLC nhận 66 quyết định cưỡng chế từ năm 2015 đến nay

FLC nhận 66 quyết định cưỡng chế từ năm 2015 đến nay

Trong vòng 5 năm FLC đã nhận 66 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.


NUSgS5yNytQe1F-gxlYFznNrANdjIfhu2gUuJJ_2U3jpEQCR-AqAeFaEpOCEHkYhNqlKWlG7PPcDBrdzzBye1SkgLJOFDjgKJyiOKwvtzfHo4rD80MI6qfBWdftflpklmLP47N6h

 

Từ ngày 23/1/2015 đến ngày 13/3/2019 FLC đã nhận tới 66 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế với số tiền phạt gần 161 tỷ đồng.

Cụ thế, vào ngày 23/1/2015, Tập đoàn FLC nhận tới 15 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của FLC tại 15 tài khoản, với số tiền 251 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 14/9/2016, FLC nhận tới 22 quyết định cưỡng chế thi hành hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của FLC tại 22 tài khoản, số tiền 125,4 tỷ đồng.

Sau đó 1 tháng vào ngày 18/10.2016, FLC tiếp tục nhận được 22 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của FLC tại 22 tài khoản, số tiền 4,2 tỷ đồng.

Chỉ riêng năm 2016, FLC đã nhận đến 44 quyết định cưỡng chế. Nguyên nhân là FLC nợ tiền thuế, chậm nộp thuế quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, gia hạn thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Năm 2017, FLC tiếp tục nhận 5 quyết định cưỡng chế chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của FLC tại 5 tài khoản, số tiền gần 2,1 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất công ty bị cưỡng chế thuế là vào ngày 13/3/2019 với số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Tổng số tiền bị cưỡng chế trong giai đoạn này hơn 160 tỷ đồng và lý do chủ yếu đều nợ tiền thuế, chậm nộp thuế quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, gia hạn thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 của FLC ghi nhận thuế và các khoản phải nộp nhà nước tính đến cuối năm là 321 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% cơ cấu nợ phải trả. Phần lớn trong số này thuế thu nhập doanh nghiệp với 177 tỷ đồng, còn lại là thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất và thuế bảo vệ môi trường.

 

Luỹ kế doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm ngoái lần lượt đạt 11.764 tỷ đồng và 400 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng khoảng 5% và 4% so với năm 2017. Tổng nguồn vốn tính đến cuối kỳ là 25.864 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm hơn 65%.

Trở lại đầu trang