Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh tại Lễ trao giải “Quản trị Công ty khu vực Asean”

Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh tại Lễ trao giải “Quản trị Công ty khu vực Asean”

Vượt qua hàng trăm ứng cử viên, tập đoàn Bảo Việt đã được nhận giải thưởng là doanh nghiệp niêm yết có chất lượng quản trị công ty cải thiện trong năm 2018.


Lễ trao giải do Hiệp hội Giám sát và Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ (MSWG), Diễn đàn Thị trường tài chính các nước ASEAN (ACMF) tổ chức tại Malaysia. Sự kiện thuộc khuôn khổ dự án Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN (ACGS), được xây dựng dựa trên các quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực nhằm đánh giá thông lệ quản trị công ty trong 6 quốc gia thành viên bao gồm: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Sau khi nhận giải “Quản trị Công ty khu vực Asean”, Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của công ty trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, song hành với đổi mới quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững thành hành động.

ZzGlnV-gPt9-KabMZk8BNjT-cin2zMnu7gZlMBb6mTL9AcHr0IHsbqKg3eLYFG0YAoPrSaFZY7wY57_Pu-d83UjlcUj8nokz5Yl_rg8sCrTEXzAm3GXoHdP9ttgV9Hz91e-07Fta

"Chúng tôi hy vọng các nước khu vực sẽ biết nhiều hơn về Việt Nam - một thị trường cận biên đang từng ngày nâng cao tính minh bạch và uy tín thị trường và Bảo Việt với những nỗ lực nâng cao vị thế tại thị trường khu vực, tăng cường minh bạch hóa thông tin theo các chuẩn mực quốc tế", bà Hằng cho biết.

Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN (ACGS) là sáng kiến của Diễn đàn Thị trường Tài chính ASEAN với sự phối hợp của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhằm vinh danh các công ty niêm yết dẫn đầu về quản trị công ty trong khu vực. Sáng kiến này được kỳ vọng nâng cao hình ảnh công ty niêm yết, khả năng thu hút đầu tư cũng như nâng cao hình ảnh thị trường vốn.

Tại Bảo Việt, quản trị doanh nghiệp được xác định là yếu tố cốt lõi để đảm bảo phát triển bền vững. Bởi doanh nghiệp kết hợp và quản trị tốt các nguồn lực trong hệ thống sẽ giúp các nguồn lực bổ sung sức mạnh cho nhau, tạo nên những giá trị cộng hưởng cho cổ đông và các bên liên quan.

Doanh nghiệp không chỉ chia sẻ với nhà đầu tư và bên liên quan về các khái niệm mà còn trình bày cụ thể về giải pháp, chuẩn mực thế giới về quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đang được áp dụng tại Bảo Việt; tham chiếu các nguyên tắc về công khai, minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp của OECD...

Bảo Việt còn chia sẻ nhiều phương pháp nhận diện, đánh giá và giám sát rủi ro liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, giúp các bên liên quan hình dung việc ứng dụng các mô hình và chuẩn mực quốc tế trong quá trình thực thi quản trị tại Bảo Việt.

Trong ngắn hạn, công ty tập trung vào việc cải thiện các chuẩn mực liên quan đến "Công bố thông tin và minh bạch" và tăng cường "Vai trò của các bên liên quan". Trong tương lai, Bảo Việt sẽ tập trung tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị, đồng thời tăng cường sự tham gia của các thành viên độc lập trong các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị nhằm tăng cường tính độc lập của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.

Tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018 do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng tổ chức, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu 3 hạng mục: Báo cáo quản trị công ty tốt nhất, Báo cáo thường niên tốt nhất, Giải Nhất Báo cáo Phát triển bền vững. Công ty cũng đạt 8 hạng mục giải thưởng, trong đó, nổi bật là Top 14 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới tại cuộc bình chọn Vision Awards do LACP (Mỹ) tổ chức.

"Việc Bảo Việt liên tục được ghi nhận tại các cuộc bình chọn uy tín trong nước và quốc tế những năm gần đây thể hiện nỗ lực vươn tới các tiêu chuẩn quốc tế về tính chuẩn mực, sáng tạo, minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, công bố thông tin, đồng hành cùng tiến trình minh bạch hóa thị trường Việt Nam. Điều này phần nào phản ánh sự tương đồng trong các tiêu chí đánh giá bình chọn của các nhà thẩm định trong nước và quốc tế", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trở lại đầu trang