Viglacera lo ngại ko đạt kế hoạch năm 2020 do dịch Covid-19

Viglacera lo ngại ko đạt kế hoạch năm 2020 do dịch Covid-19

Kế hoạch chỉ tiêu năm 2020 được Tổng Công ty Viglacera (VGC) xây dựng bằng với kế hoạch năm 2019 do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đã, đang và sẽ diễn ra trên toàn cầu và tại Việt Nam, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực SXKD của Tổng Công ty.


Năm 2020 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, sau cột mốc thoái vốn từ năm 2019, 2020 Viglacera dự kiến sẽ thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Công ty mẹ theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổng Công ty sẽ thay đổi toàn diện về sở hữu vốn và trở thành doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, năm 2020 Tổng Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.400 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế tương ứng dự thu 950 tỷ đồng, đi ngang cùng kỳ. Công ty dự kiến giữ nguyên mức cổ tức 11%.

Ngược lại, năm 2020 Viglacera dự kiến tăng đầu tư mạnh tại tất cả các lĩnh vực, gồm: bất động sản tăng 37% mức đầu tư so với năm 2019, lĩnh vực vật liệu tăng 249% với khoảng 122 tỷ đồng, nghiên cứu đào tạo dự chi đầu tư 85 tỷ đồng - tăng 183%. Trong đó, Công ty cũng lên kế hoạch hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (GĐ1), công suất 600 tấn/ngày. Dự kiến hoàn thành dự án Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu của CTCP Thanh Trì vào quý 3/2020....

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đầu tư các dự án mới như nghiên cứu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, GĐ2 nhà máy kính siêu trắng Phú Mỹ… Mục tiêu dài hạn đến năm 2022 doanh thu sẽ tăng lên 11.000 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 1.100 tỷ.

Trở lại đầu trang